Užklausos forma
Captcha Image Reload image challenge


Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Kada galima atnaujinti terminą palikimui priimti?

Neretai asmeniui, susidūrusiam su palikimo atsiradimo faktu ir pradėjus procesą palikimo priėmimui, aiškinantis galimybes bei pareigas, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms arba tiesiog sužinojus daug vėliau apie mirties faktą, ar net sužinojus po ilgo laiko apie pačią teisę į paveldimą turtą, notaras praneša, kad terminai praleisti, kyla klausimas - ką tokiu atveju daryti? Kitas probeminis klausimas dėl kurio asmenys neužbaigia paveldėjimo priėmimo fakto ir laiku nesikreipia į notarą dėl palikimo priėmimo, manydami, kad po palikėjo mirties turto atžvilgiu niekas nesikeičia, kitaip tariant tiesiog užvaldo palikimą ir neatlieka jokių veiksmų tinkamai jį priimant.

Taigi, prieš išsiaiškinant dėl termino palikimui priimti atnaujinimo galimybės, svarbu žinoti, kad paveldėjimo teisės liudijimas yra ne tas pats, kas palikimo priėmimas, t. y. jis yra tik įpėdinio turimas teises į paveldėtą turtą įforminantis dokumentas, kurį notaras išduoda atsižvelgiant į įpėdinio pasirinkto palikimo priėmimo būdą.

Aktualioje teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įpėdinio nuosavybės teisės į palikimą atsiradimo pagrindas yra vienašalis įpėdinio sandoris, t. y. palikimo priėmimas, o ne paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ar jo įregistravimo faktas. Kaip jau minėtina, įpėdinio valia dėl palikimo priėmimo gali būti pareiškiama notarui, kai įpėdinis nėra praleidęs nustatyto termino palikimui priimti, arba įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, kuriuo nustatytas paveldimo turto valdymo faktas arba minėtą terminas yra pratęstas.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra numatytas terminas - 3 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos palikimui priimti. Per šį laiką įpėdinis turi atlikti įstatymo nustatytus veiksmus, kuriais būtų išreikšta jo aiški laisva valia įgyti nuosavybės teises į palikimą. Tačiau, jeigu šis terminas yra praleistas įstatymas numato du alternatyvius būdus šiam terminui atnaujinti, kurie priklauso nuo faktinės situacijos ir turimų įrodymų.

Taigi, pirmuoju būdu, asmuo gali kreiptis į teismą dėl įstatyme nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo, o kai šis terminas atnaujinamas kreiptis į notarą dėl paveldėjimo bylos užvedimo (jei jos nebuvo) ir paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

Šiuo atveju, asmuo, pageidaujantis, kad terminas palikimui priimti būtų pratęstas, turi kreiptis į teismą su atitinkamu prašymu, nurodydamas termino praleidimo priežastis. Toks asmuo kreipdamasis į teismą dėl termino palikimui priimti pratęsimo turi įrodyti, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pažymėtina, kad palikimas gali būti priimtas pasibaigus trijų mėnesių terminui ir be kreipimosi į teismą, jei su tuo sutinka visi kiti palikimą priėmę įpėdiniai.

Teismas, nagrinėjantis įpėdinio prašymą pratęsti terminą palikimui priimti tokiu atveju turi vertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo, bei atsižvelgti į terminų, nustatytų palikimui priimti paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes. Taigi, vertinant prašančiojo elgesį, teismas atsižvelgia į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Apibendrinant pasakytina, kad teismas kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėja termino praleidimo priežastis individualiai ir įvertina ar jos buvo svarbios.

Svarbu paminėti, kad tais atvejais, kai palikimas priimamas, praleidus trijų mėnesių terminą jį priimti ir kitiems įpėdiniams su tuo sutikus arba teismui pratęsus palikimo priėmimo terminą, įpėdinio teisės yra ribojamos, t. y. jis turi teisę gauti iš kitų įpėdinių arba valstybės, kai nesant kitų įpėdinių, palikimas perėjo valstybei, tik tai, kas išliko natūra, taip pat lėšas, gautas realizavus kitą jam priklausančio turto dalį.

Antruoju būdu, asmuo gali kreiptis į teismą paduodamas pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, t. y. kai asmuo faktiškai pradėjo valdyti turtą, juo rūpinasi kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir t. t.). Taigi, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis atlieka minėtus aktyvius veiksmus, kuriais siekia įgyti nuosavybės teises į palikimą. Pabrėžtina, kad palikimo negalima priimti dalimis, t. y. nors jis pradėjo valdyti ne visą, o tik dalį turto arba vieną daiktą, įpėdinis laikomas priėmusiu visą palikimą.

Šiuo atveju, asmuo kreipdamas į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo išreiškia savo valią priimti palikimą. Nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, t. y. teismas atnaujina tik tuo atveju, kai nustato svarbias priežastis, dėl kurių laiku nebuvo atlikti būtini veiksmai. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas įvertina nagrinėjamos situacijos aplinkybes, konkretaus įpėdinio elgesį po turto priėmimo, t. y. ar įpėdinio elgesys yra kaip paveldėto turto savininko, taip pat ar įpėdinis palikimą priėmė ar ne. Taigi asmuo, kuris faktiškai pradėjęs valdyti palikėjo turtą, pareiškime grindžiantis savo pateiktus reikalavimus palikimo priėmimui, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo ir atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią į paveldimą turtą.

Apibendrinant pasakytina, jei įpėdinis nori priimti ir įgyti nuosavybės teises į palikimą, nors yra praleidęs įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą atlikti įstatymo nustatytus veiksmus palikimui priimti, tinkamai byloje įrodžius svarbias ginčui aplinkybes, galima terminą atnaujinti ir savo teisę atstatyti.

 

Kaip mes dirbame?

-   Šiuolaikiškai - pagal naujausią teismų praktiką ir Jūsų verslo aktualijas;

-   Užtikrinant aukštą teisinių paslaugų kokybę;

-   Greitai - efektyviai planuojame ir taupome Jūsų laiką, todėl pateikiame tik konkrečius ir pritaikytus situacijai sprendimus;

-   Konfidencialiai - kreipimosi į mus faktą saugome ir atskleidžiame tik su Jūsų sutikimu;

-   Kuriant pridėtinę vertę Jums ir Jūsų verslo aplinkai.

 

Kuo galime būti Jums naudingi?

Teikiame teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Esame žinomas ir pripažinimą per daugelį metų pelnęs prekės ženklas "TEISĖS TARNAI", todėl vertiname paslaugų kokybę ir gerą aptarnavimą. Mes pasirengę Jus konsultuoti, ieškoti ginčų sprendimų, užkirsti jiems kelią. Laikomės nuomonės, kad stipriausias yra tas, kuris laimi ginčą jo net nepradėjęs!

Rengiame dokumentus teismams, privatiems asmenims, konsultuojame dėl jau vykdomo teisminio bylos nagrinėjimo, pateikiame nešališką nuomonę dėl jau priimto teismo spendimo, pasiūlymus įrodymų rinkimui, apskundimui, teismų praktikos analizę ir aktualijas pritaikome Jūsų situacijai.

Manome, kad mūsų bendradarbiavime svarbiausia yra pagarba Jūsų puoselėjamoms vertybėms!

 

GREITAI. KOKYBIŠKAI. EFEKTYVIAI.

Kontaktai

  • “TEISĖS TARNAI”, S. Žukausko g. 25, 1 aukštas, Š. Miestelis, Vilnius
  • Tel.: +370 520 32840, 
  • El.p.: info@teisestarnai.lt